Chính sách bảo mật

Chào bạn,

Chính sách bảo mật là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web tinhtaodocquangcao.com và là cách mà ban quản trị web (BQT) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các thành viên sử dụng website này. BQT cam kết sẽ bảo mật các thông tin mà bạn cung cấp khỏi sự truy cập trái phép và đồng thời sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Tuy nhiên, BQT không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chính sách của Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo về bảo mật thông tin bao gồm:

 •  Loại thông tin Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo thu thập và lý do thu thập.
 •  Cách Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo sử dụng thông tin đó.
 •  Các lựa chọn mà Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

     1. Thông tin Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo thu thập

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo. (Ví dụ: Khi bạn đăng ký tài khoản, Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email để lưu trữ với tài khoản của bạn.)
 • Các bài viết mà bạn cung cấp và chia sẻ trên tài khoản mà bạn đăng ký trên Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo.
 • Thông tin nhật ký của bạn. Cụ thể như nhật ký các bài viết bạn đã xem, bài viết bạn bình chọn, bài viết bạn comment.

     2. Cách Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo sử dụng thông tin thu thập được

 • Nếu bạn có có tài khoản Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo, ban quan trị web có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của bạn , bài viết và những hành động bạn thực hiện trên Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo.
 • Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo tôn trọng các lựa chọn mà bạn đưa ra để giới hạn cài đặt hiển thị trong tài khoản Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo của bạn.
 • Khi bạn liên hệ vớiTỉnh Táo Đọc Quảng Cáo, ban quản trị web sẽ ghi lại nội dung giao tiếp của bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà bạn có thể đang gặp phải.

     3. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

 • Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó .
 • Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo xử lý yêu cầu của bạn.
 • Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế.

     4. Thông tin Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo chia sẻ

 • Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo không chia sẻ thông tin cá nhân, và các bài viết của bạn với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn thì Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo.

 

Wequal chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn!